web tasarım ataşehir
Ataşehir WEB Uzmanları Tasarım Konusunda Hızlı
Şubat 10, 2016
derin fikir web tasarım ataşehir
Ataşehir ve Anadolu Yakası Web Tasarım Ajansı
Şubat 12, 2016

Ataşehir Reklam Ajansları

derin fikir web tasarım ataşehir 2

ataşehir reklam ajansı derin fikir

Ataşehir reklam ajansları sıralamasında önemli projelere imza atmış Derin Fikir Reklam Ajansı Batı Ataşehir bölgesi başta olmak üzere ajanslar sıralamasında üst sıralarda yer almaktadır.

Reklam Nedir ?

Latince “clamare” (çağırmak) fiilinden türerilmiş bir kelimedir. Batı dillerinde cezp etmek anlamında kullanılmıştır.  Günümüzde ise reklamcılık daha çok özel kuruluşların ürettikleri mal ve hizmetlere talep yaratmak veya var olan talebi arttırmak amacıyla kitle iletişim araçlarına  yer veya zaman satın alarak giriştikleri, tanıtma faaliyetlerinde kullandıkları bir iletişim tekniğidir.

Reklamın  temel amacı ; hedef aldığı tüketici kitlesi üzerinde belirli bir etki ve izlenmi yaratmak, aynı zamanda bu kitlenin düşünme ve alışkanlıklarını etkilemek yoluyla satın almaya yönlendirmek ve kurumun(işletmenin) bulunduğu sektör içerisinde kar payını arttırmayı hedefler.

Reklam ile üretici, üretilen iş ya da malın daha fazla kullanıcıya ulaşmasına ve üretim maaliyetlerinin azalmasına neden olur.  Bu sayede tüketici olarak bizler üreticilerle karlı bir ortaklık kurmuş oluruz.

İçerik olarak reklamın sınıflandırılması

1-      Üretici Reklam;  Kitle iletişim araçları kullanılarak ürünün genel tanıtımını yapılmasıdır. Bu tür reklamlarda üretici üretimini yaptığı malı ön planda tutarak satışın artması hedeflenir.

2– Aracı reklam; Aynı şekilde kitle iletişim araçlarının bu sefer yerel düzeyde kullanılmasıyla oluşturulan reklam türüdür. İçerikler ya da ürünler, belirli haritalama yöntemleri ile belirlenerek bir bölge veya bir ile yönelik hazırlanmışlardır. Bu bölgelerde yerel medya ve yerel radyolar yaygın olarak kullanılır.

3-Hizmet reklamı; Hizmet işletmesi reklamları, üretilen malın olmadığı durumlarda yani aracı kurumların verdiği hizmetlerde geçerli olan reklam türüdür. Sigortacılık ve bankacılık hizmetlerinin reklamları gibi düşünülebilir.

Reklamı amaçları açısından şu şekilde sınıflandırabiliriz.

a)Öncellikli olarak Talep yaratmayı hedefleyen reklamlar.

b)Seçici talep yaratmayı hedefleyen reklamlar.

c)Tüketicilere yönelik reklam.

d)Dağıtım kanallarına yönelik reklam.

Ataşehirdeki Reklam Ajansları konusunda size çözüm ortağı olacak Derin Fikiristler 0 216 504 11 09 numaralı telefonda dileklerinizi bekliyor.

ataşehir web tasarım ve web dizayn çözümleri.

derin fikir reklam ajansı

Reklam Ajansı Nedir?

Reklam ajansı, yaratıcılığa, planlamaya ve tanıtım yönetimine dayalı, bağımsız ve ticari bir hizmet sektörüne bağlıdır. Bir ajans, müşterisine pazarlama ve iletişim konularında referanslar göstermeli, değişik teknikleri kullanarak basın yoluyla yayılmayı sağlamalı ve bu tanıtım yolunu kullanırken uygun fiyat için yönetenlerle anlaşma yapabilmelidir.

Derin Fikir Ataşehir Reklam Ajansı; Bir Reklam ajansı müşterilerinden ve müşterileri adına iş ilişkisi içinde olduğu medya araçlarından ve tanıtım yöneticilerinden bağımsız olmalıdır. Buna rağmen medya ajansı müşterisi adına çalışır, kendi adını kullansa bile müşterisinin adına iş yapar. Tanıtım ajansı, pek çok meslek dalında konusunda uzman olan kişilerden oluşur. Ajanslar, bir tanıtımın oluşumundan reklamın müşteriye geri dönüşüne kadar tüm aşamaların yönlendirilmesi ve kontrolünden sorumludur.